Hoppa till innehåll

BPH test

Beteende- och personlighetsbeskrivning hund – BPH

Vill du veta mer om din hunds mentalitet? Svenska Kennelklubbens (SKK) officiella mentalbeskrivning BPH är utformad för att passa alla hundar. Den hjälper dig som hundägare att lära känna din hund lite bättre.

Nu har du möjlighet att genomföra BPH tillsammans med Cockerklubben /Stockholmsavdelningen. Vi har i samarbete med Nykvarns Hundhall i Nykvarn bokat 10 platser för BPH test.

Beskrivningen, som sker utomhus, tar omkring 30 – 45 minuter och innehåller åtta olika moment. Syftet är att få en bild av hur hunden reagerar på och hanterar olika situationer. Det handlar bland annat om att möta främmande personer, leka, arbeta för att komma åt mat, stöta på överraskningar samt skott (valfritt moment).

Efter att du och din hund har gått banan får du ett protokoll med ett antal olika punkter och beskrivaren gör i detsamma en sammanfattning av hundens agerande och ger en subjektiv sammanfattning av dess personlighet.

Du kan ha glädje och nytta av att få din hund BPH-beskriven. Utifrån de reaktioner din hund visar vid de olika momenten kommer du att få en uppfattning om var den har sina starka sidor och under vilka omständigheter den kanske behöver stöd och uppmuntran. Kanske kan du också få en förklaring till uppträdande och agerande hos din hund som du uppfattar som krävande eller oönskade.

Hundens resultat redovisas i sin helhet i SKK:s e-tjänst Avelsdata.

Läs mer på SKK:s hemsida https://www.skk.se/sv/uppfodning/mentalitet/beteende-och-personlighetsbeskrivning-hund-bph/

Testdag: lördag 25 mars 2023

Grundkrav: Hunden skall vara registrerad hos SKK alternativ ha tävlingslicens från SKK. Hunden skall vara minst 12 månader gammal och vara fullt frisk och vaccinerad.

Plats: Nykvarns Hundhall, Västra Kumla 8A, 155 91 Nykvarn

Testavgift: 1000 kr (Rosett går att köpa efter genomförd test)

Antal deltagare: max 10

Sista anmälnings- / betalningsdag: 2023-02-28

Anmälan till Carina på carina.ohlander@telia.com
Ange: Hundens registreringsnummer hos SKK, ägare och medlemsnummer i Stockholms Cockerklubb samt om ni vill utföra BPH testet med eller utan skott.

Betalning: Testavgiften betalar du senast 2023-02-28 till Cockerspanielklubben Stockholmsavdelningens plusgiro 47 49 45-3. Kom ihåg att ange ditt namn och vad betalningen avser.