Hoppa till innehåll

Styrelse

Postadress
Cockerspanielklubbens Stockholmsavdelning
c/o Carina Ohlander
Värmdöviks Dalgång 24
139 40 Värmdö
Bank/betalningsuppgifter
Nordea Bank AB
Plusgirokonto: 47 49 45-3

Alla inbetalningar till avdelningen sker via Plusgirokontot,
vid betalning vara noga med att skriva ditt namn och vad betalningen avser.

Styrelse 2024

Ordförande Carina Ohlander Mobil: 070-586 98 88
E-post: ordforande@stockholmscocker.com
Vice ordförande Susanne Olsson Mobil: 070-482 69 51
E-post: styrelsen@stockholmscocker.com
Sekreterare Elisabeth Stiller Mobil: 073-851 97 56
E-post: sekreterare@stockholmscocker.com
Kassör Maria Lurén Mobil: 076-848 27 88
E-post: kassor@stockholmscocker.com
Ledamot Maud Trad Sayyeda Mobil: 070-209 53 25
E-post: styrelsen@stockholmscocker.com
Ledamot Lena Liiv Mobil: 070-365 80 02
E-post: styrelsen@stockholmscocker.com
Ledamot Karin Bentzer Mobil: 070-982 93 11
E-post: styrelsen@stockholmscocker.com

Revisorer

Revisor Klas Wilborg Mobil: 070-348 96 86
E-post: revisor@stockholmscocker.com
Revisor Birgit N Westlund Mobil: 070 – 870 74 78
E-post: revisor@stockholmscocker.com

Valberedning

Valberedning
(sammankallande)
Gunilla Schuber Mobil: 076-250 41 20
E-post: valberedning@stockholmscocker.com
Valberedning Henry Nyhlin Mobil: ‭070-001 78 50
E-post: valberedning@stockholmscocker.com
Valberedning Susan Thorin Mobil: 070 -771 10 68
E-post: valberedning@stockholmscocker.com

Hemsidan

Webmaster Karin Bentzer E-post: webmaster@stockholmscocker.com