Postadress
Cockerspanielklubbens Stockholmsavdelning
c/o Gunilla Schuber
Sickla Allé 25, 3 tr
131 65 Nacka
Bank/betalningsuppgifter
Nordea Bank AB
Plusgirokonto: 47 49 45-3

Alla inbetalningar till avdelningen sker via Plusgirokontot,
vid betalning vara noga med att skriva ditt namn och vad betalningen avser.

Styrelse 2021

Ordförande Gunilla Schuber Mobil: 076-250 41 20
E-post: ordforande@stockholmscocker.com
Vice ordförande Britt Garmaeus Mobil: 070-774 13 75
E-post: styrelsen@stockholmscocker.com
Sekreterare Carina Ohlander Mobil: 070-586 98 88
E-post: sekreterare@stockholmscocker.com
Kassör Birgit N Westlund Mobil: 070-870 74 78
E-post: kassor@stockholmscocker.com
Ledamot Susan Thorin Mobil: 070-771 10 68
E-post: styrelsen@stockholmscocker.com
Ledamot Maud Trad Sayyeda Mobil: 070-209 53 25
E-post: styrelsen@stockholmscocker.com
 Ledamot Tuula Karlsson Mobil: 0709-85 99 40
E-post: styrelsen@stockholmscocker.com

Revisorer

Revisor Klas Wilborg Mobil: 070-348 96 86
E-post: revisor@stockholmscocker.com
Revisor Billy
Almgren
Mobil: 070-567 05 75
E-post: revisor@stockholmscocker.com
Revisorssuppleant Inger Hornesjö Mobil: 070-440 05 51
E-post: revisor@stockholmscocker.com

Valberedning

Valberedning
(sammankallande)
Henry
Nyhlin
Mobil: 070-001 78 50
E-post: valberedning@stockholmscocker.com
Valberedning Karin Bentzer Mobil: ‭070-982 93 11
E-post: valberedning@stockholmscocker.com
Valberedning Kerstin Fredberg Mobil: 070-866 05 17
E-post: valberedning@stockholmscocker.com

Hemsidan

Webmaster Susan Thorin E-post: webmaster@stockholmscocker.com
Webmaster Klas Wilborg E-post: webmaster@stockholmscocker.com