Klicka här för mer info

Cockerklubben kommer att ha en monter, BLÅ 11, på rasklubbstorget vid Stockholms Hundmässa i Älvsjö den 14-15 december. Välkommen att besöka oss där !!

CockerSpaniels bedöms på söndagen !!