Hoppa till innehåll

Inbjudan till årsmöte

 

Cockerspanielklubbens Stockholmsavdelning bjuder in dig till medlemsträff med årsmöte

När:   Onsdagen den 30 mars kl. 18.30 – ca. 20.30. Vi träffas 18.30 för fika och mingel, årsmötet börjar kl. 19.00.

Var:    Föreningslokalen, Sickla Allé 29, Nacka (gaveln mot innergården).

Hitta:

Med bil: från E:4-an, avfart Nynäshamn/Gustavsberg. Åk mot Gustavsberg.

Tag avfart Älta/Sickla, efter Hammarby Sjöstad. Sväng höger i rondellen, höger igen vid Fredells. Du är nu på Sickla Allé. Parkering på gatan, alternativt Sickla köpcenter. I p-automat kan du betala med kort eller SMS.

Kommunalt: Buss 401 från Slussen. Hållplats Sickla Allé (ca 10 min). Sickla Allé ligger direkt ned till höger när du klivit av bussen.

Har din hund meriterat sig till någon av årets Cockerlistor, är du och din Cocker välkommen att ta emot vår Grattismugg vid årsmötet. Vi ber dig meddela styrelsen om du kommer, styrelsen@stockholmscocker.com.

Har din hund blivit viltspårchampion under året, är du och din Cocker välkommen att ta emot en championrosett vid årsmötet. Vi ber dig meddela styrelsen om du kommer, styrelsen@stockholmscocker.com.

Motioner till årsmötet ska var klubben, sekreterare@stockholmscocker.com, tillhanda senast den 31 december 2021.

Vi hoppas att vi ses vid årsmötet – varmt välkommen!

Styrelsen genom Gunilla Schuber, ordförande (076-250 41 20)

 

Verksamhetsberättelse och övriga årsmöteshandlingar kommer att delas ut vid årsmötet.

 

Dagordning för årsmötet

 

 • 1 Fastställande av röstlängden.
 • 2 Val av ordförande för mötet.
 • 3 Sektionsstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
 • 4 Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet.
 • 5 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
 • 6 Fastställande av dagordningen.
 • 7 Föredragning av sektionsstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse.
 • 8 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.
 • 9 Sektionsstyrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende de uppdrag föregående sektionsmöte givit till sektionsstyrelsen.
 • 10 Beslut om ansvarsfrihet för sektionsstyrelsen.
 • 11 Presentation av och beslut om sektionsstyrelsens förslag till:
 1. a) verksamhetsplan för kommande år
 2. b) rambudget för kommande år
 3. c) villkor för reseersättning till sektionens funktionärer.
 • 12 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och ev. suppleanter i sektionsstyrelsen samt eventuellt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
 • 13 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
 • 14 Val av valberedning om tre personer varav en ordförande.
 • 15 Beslut om omedelbar justering av punkterna 12 – 14.
 • 16 Ärenden som av sektionsstyrelsen hänskjutits till sektionsmötet eller motion som anmälts till sektionsstyrelsen (enligt § 6 mom. 5).
 • 17 Övriga frågor.
 • 18 Mötets avslutande