Hoppa till innehåll

Klubbens årsmöte uppskjutet till 2022

Årsmötet i Cockerspanielklubben Stockholmsavdelningen uppskjutet till 2022         

Svenska Kennelklubben (SKK) har, med hänsyn till covid-19, givit klubbar som haft sina årsmöten 2020 en generell dispens att skjuta på årsmötet 2021 och istället genomföra det 2022. Dispensen gäller om revisorerna inte anmärkt på styrelsens förvaltning av klubben. Ett beslut att skjuta upp årsmötet innebär att alla mandattider i klubben förlängs med ett år.

För mer information om vilka krav SKK ställer för att klubbarna bla kan skjuta på årsmötet, klicka här

Med anledning härav har styrelsen i Cockerspanielklubben Stockholmsavdelningen beslutat att skjuta upp årsmötet 2021 till 2022. Styrelse, revisor och valberedningen kommer under 2021 vara samma som under 2020.

Verksamhetsberättelse för 2020 och verksamhetsplan för 2021 kommer att finnas på hemsidan under ”Info” protokoll så snart desamma är klara. Den som vill ta del av klubbens balans-och resultaträkning, revisionsberättelse för 2020 och klubbens budget 2021 kan efter februari månads utgång skicka ett mail till styrelsen@stockholmscocker.com

 

Styrelsen i Cockerspanielklubben Stockholmsavdelningen