Glada deltagare på Nose Work grundkurs 1.

Från vänster: Sture, Elton, Wilma, Frasse och Atlas

Foto: Tuula Karlsson