Hoppa till innehåll

Reportage och bilder från årsmöte den 30 mars

Reportage och bilder från årsmötet den 30 mars 2022

Text: Birgit N Westlund och Carina Ohlander     Bilder: Birgit N Westlund

Onsdagen den 30 mars höll Stockholmsavdelningen årsmöte för att fastställa årsbokslut och verksamhetsberättelse för 2021 och presentera budget och verksamhetsplan för 2022.

Vi började med mingel och fika innan årsmötesförhandlingarna.

Till ordförande för mötet valdes Gunilla Schuber och till sekreterare Carina Ohlander. Handlingarna från årsmötet kommer att finnas på hemsidan, under ”info protokoll”.

Carina O tackade avgående ledamöter – Gunilla Schuber, Britt Garmeaus och Tuula Karlsson – för ett engagerat arbete i styrelsen under många år. Blommor överlämnades.

Tre nya styrelseledamöter valdes in; Karin Bentzer, Lena Liiv och Susanne Olsson.

Grattismuggar delades ut till de Cockrar som meriterat sig på någon av Cockerklubbens listor och ”Årets Cocker” under året, hela fyra st.;

Therese Hansson med Tintin

Susanne Olsson med Jessie

Inger Hornesjö med Zlatan och med Åberlix

Ellinor Huss med Trassla

Viltspårsrosetter delades ut till de som blivit viltspårschampion sedan senaste årsmötet 2020.

Hela fem st;

Annica Pettersson med Selma (ej på plats vid årsmötet)

Susanne Olsson med Jessie

Inger Hornesjö med Zlatan

Susan Thorin med Signe

Lena Liiv med Sune

Styrelsen tackade alla som kom till mötet och nu ser vi fram emot ett händelserikt och roligt Cockerår tillsammans.

Nedan presenteras ett urval bilder från årsmötet.