Hoppa till innehåll

Text och bilder BPH

Text och bilder från BPH test den 1 och 8 april

Text: Susan Thorin   Bilder och video: Carina Ohlander, Marie Sjöborg och Jeanette Adlertz

Den 1 och 8 april genomförde Cockerklubben/Stockholmsavdelningen i samarbete med Hundelska, Hunduddens träningscenter, Svenska Kennelklubbens, SKK, mentalbeskrivning ”Beteende- och personlighetsbeskrivning hund” BPH. SKK ansvarar för att alla resultat av BPH stambokförs och redovisas. Hundens resultat redovisas i sin helhet i SKK:s e-tjänst Avelsdata.

BPH är en beskrivning vars syfte är att bidra med ökad kunskap om hundars mentalitet. En BPH beskrivning tar ca. 30–45 minuter. Beskrivningen innehåller sju moment och syftar till att ge en bild hur hunden reagerar på och hanterar olika situationer. De olika momenten är

  • Främmande person
  • Föremålslek
  • Matintresse
  • Överraskning
  • Skrammel
  • Närmande person
  • Underlag
  • Skott (valfritt moment)

Medan hundekipaget genomgår de olika momenten tillsammans med testledaren på BPH-banan fyller beskrivaren i ett protokoll med ett antal olika punkter. Protokollet avser att beskriva hundens beteende inte värdera vad som är bra eller dåligt. När beskrivningen är genomförd informerar beskrivaren husse/matte om hur hunden agerat under de olika momenten och de får också en sammanfattande beskrivning.

För utförliga definitioner av de beteenden som beskrivs i BPH se, https://www.skk.se/bph

Tillsammans med sina mattar och hussar genomförde sammanlagt 17 cockrar BPH testet med bravur. Vi som genomförde testet tyckte de var väldigt roligt att gå banan och intressant att se våra hundars reaktioner när de försattes i de olika situationerna.

Cockerklubben/Stockholmsavdelningen kommer förhoppningsvis kunna erbjuda sina medlemmar möjlighet genomföra BPH testet även under 2023.

 

Nedan några bilder och videos från BPH testet

Klicka på respektive rubrik

Överraskning

Underlag